Vilkår og betingelser

Brugsbetingelser
Ved at bruge vores websted giver du dit samtykke til indsamling og brug af dine personlige data til begrænsede formål på de betingelser, der er fastsat i denne erklæring om fortrolighedspolitik. Alle ændringer eller ændringer i vores erklæring om fortrolighedspolitik vil blive offentliggjort på denne side. Dette websted, http://www.panflute.dk må kun bruges til orientering. Når du anvender webstedet eller henter materiale fra webstedet, accepterer du samtidig de betingelser og vilkår, som fremgår heraf. Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser, skal du ikke anvende webstedet eller hente materiale fra webstedet. Webstedet har links til andre websteder. Brug af disse websteder er underlagt de pågældende websteders betingelser og vilkår. Når du henter visse former for indhold – inklusive, men ikke begrænset til, en ”Licensaftale” – vil du muligvis blive bedt om at acceptere andre betingelser og vilkår, som for at udelukke tvivl og i tilfælde af eventuelle konflikter vil være gældende.

Brug af materialer
Panflute.dk forbeholder sig retten til alle intellektuelle ejendomsrettigheder (rettigheder, som kan være beskyttet af ophavsretsloven, mønsterloven, varemærkeloven og anden immaterialret) vedrørende alle dokumenter, programmer, film, animationer, artikler, skitser, tegninger, software, databaser, varemærker, logoer og andet tilgængeligt materiale på webstedet (”Informationer”). Udover dit personlige brug af de informationer, som er tilgængelige på webstedet, samt dine rettigheder ifølge gældende lovgivning, er det forbudt at gengive, distribuere, modificere, udstille, offentligt fremvise eller på anden måde fremstille afledte produkter ud fra disse informationer, helt eller delvist og uanset medie, uden forudgående skriftlig tilladelse fra indehaveren/indehaverne af den intellektuelle ejendomsret.

Ansvarsfraskrivelse
Panflute.dk bestræber sig på at lægge korrekte og ajourførte oplysninger på webstedet, men giver dog ingen form for garanti eller reklamationsret, hverken udtalt eller underforstået, hvad angår nøjagtighed eller hensigtsmæssighed (inkl. garanti og reklamationsret for, at alle informationer passer til dit formål, og at informationerne ikke indeholder computervirus). Panflute.dk påtager sig ingen forpligtelser og intet ansvar for fejl og mangler i informationerne på webstedet. Panflute.dk er i intet tilfælde ansvarlig for krænkelse, tab eller nogen form for skade, herunder, men ikke begrænset til, pc-problemer, tab af data, tab af indtjening, tab af forretningsmuligheder, driftsforstyrrelser, eller for indirekte, specielle, tilfældige, strafbare, erstatningspligtige eller lignende skader, som skyldes brug af informationerne på webstedet, brug af informationer, som stammer fra de websteder, der er linket til fra webstedet, eller manglende mulighed for at anvende webstedet eller andre websteder, som der er linket til fra webstedet.  Bemærk venligst at Informationerne på webstedet kan ændres eller slettes uden forudgående varsel. Denne ansvarsfraskrivelse har ikke til formål at begrænse Panflute.dk ansvar i strid med ufravigelige krav i gældende lovgivning.

Links til andre websteder
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder udelukkende for oplysninger, som vi indsamler fra vores brugere af webstedet, og vi er ikke ansvarlige for andre websteders behandling af personlige oplysninger. Ethvert websted tilhørende tredjeparter, med link til eller fra webstedet, er uden for Panflute.dk kontrol, og Panflute.dk er derfor ikke ansvarlig for indholdet af et sådant linket websted. Panflute.dk stiller disse links til rådighed af praktiske grunde, og medtagelsen af et link til er andet websted indebærer ikke, at Panflute.dk godkender et sådant websted.

Beskyttelse af personlige data
Panflute.dk respekterer dit privatlivs fred.  Du har adgang til og kan navigere på det meste af webstedet uden at skulle oplyse dine personlige data og gemme informationer, som er indsamlet af de cookies, vi anvender. Når vi gemmer eller anvender dine personlige data, beskytter vi dit privatlivs fred og overholder persondataloven. Idet webstedet kan indeholde links til tredjeparter, kan Panflute.dk dog ikke holdes ansvarlig i tilfælde af, at dine personlige data bliver brugt, når du besøger eller browser disse linkede websteder.

Brug af cookies
En cookie er en tekstfil, som et websted overfører til din computers harddisk for at få et websted til at fungere mere effektivt.
Dette websted anvender følgende to typer cookies:
Sessionscookies: disse er midlertidige cookies, som bliver på din computer, indtil du forlader webstedet.
Faste cookies: Disse bliver på din computer, når du forlader webstedet
Disse cookies har til formål at:

  • At huske de indstillinger/ændringer, du foretager
  • At lagre information lokalt frem for på webstedet, så du får hurtigere adgang
  • At lagre permanente oplysninger, som skal sendes mellem to eller flere sider
  • At huske, hvilken del/hvilket sprog på webstedet, du besøger (så du kommer direkte dertil)
  • At hjælpe os med at genkende dig, når du vender tilbage til webstedet, og lade os skræddersy indhold eller annoncer, så de matcher dine interesser, eller undgå at vise dig de samme reklamer igen.

Vi anvender muligvis tredjeparter til at bistå med denne overvågning og analyse.

Du har mulighed for at acceptere eller afslå cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvis du ønsker at gøre dette, kan du finde flere oplysninger i din browsers hjælpemenu.  Du kan muligvis ikke anvende alle webstedets interaktive funktioner, hvis cookies er slået fra.

Uadskillelighed
Skulle en klausul i nærværende betingelser vise sig at være ulovlig, ugyldig eller på anden måde uden retskraft på grund af lovgivningen i de stater eller lande, hvor betingelserne skal være gældende, vil den, i det omfang klausulen er ulovlig, ugyldig eller på anden måde uden retskraft, kunne adskilles fra nærværende betingelser.
Sådan ulovlighed, ugyldighed eller manglende retskraft vil ikke påvirke de øvrige klausuler i betingelserne, som fortsat har fuld gyldighed og virkning.

Gældende lovgivning
Nærværende betingelser og enhver sag, som måtte opstå ud fra eller i forbindelse med nærværende betingelser, skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning, og danske domstole skal have enekompetence over for enhver påstand eller sag, der måtte opstå ud fra eller i forbindelse med nærværende betingelser.